• EFAVIRENZ USP
  • TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE
  • RITONAVIR USP
  • LOPINAVIR USP
  • ATAZANAVIR SULPHATE
  • ABACAVIR SULFATE USP

ARV’s

 Efavirenz USP
 Efavirenz USP
 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tenofovir Disoproxil Fumarate
 Ritonavir USP
Ritonavir
 Lopinavir USP
Lopinavir USP
 Atazanavir Sulphate Atazanavir sulphate
 Abacavir Sulfate USP
Lopinavir USP
Oseltamivir Phosphate  Oseltamivir Phosphate